Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Izjava o pristupačnosti

Sveučilišni računski centar (Srce) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na Portal sustava Merlin (https://moodle.srce.hr/).

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice potpuno su u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u listopadu 2024. godine.

...

Izjava je zadnji put preispitana listopadu 2024. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na Portalu sustava Merlin objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

...

Sveučilišni računski centar dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

...