Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dobrodošli na na stranicu podrške korisnicima u okviru Centra za e-učenje


Panel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
titleKontakt

e-mail:   ceu@srce.hr
tel:  +385 1 616 5171
Panel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
titleO CENTRU ZA E-UČENJEPanel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
titlePODRŠKA KORISNICIMAPanel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
titlePROJEKTI CEUPanel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
titleDOGAĐANJA CEUPanel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
titleSOFTVERI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVAPanel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
titleOTVORENO OBRAZOVANJE