Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

U slučaju da korisnik mrežnih stranica sustava za e-učenje Merlin nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@srcepristupacnost@pristupinfo.hr.