UstanovaResursOtvorenZatvoren
1Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultetVPS

 


2Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet turizma i ruralnog razvojaVPS

 


3Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet turizma i ruralnog razvojaVPS

 


4Fakultet turizma i ruralnog razvoja u PožegiNFS

 

 

5Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi
NFS

 

 

6Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 


7Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemijuVPS

 


8Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


9Veleučilište u ŠibenikuVPS

 


10Veleučilište u ŠibenikuVPS

 


11Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetVPS

 


12Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


13Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvoVPS

 


14Veleučilište u ViroviticiVPS

 


15Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultetVPS

 


16Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


17Institut Ruđer BoškovićVPS

 


18Metalurški fakultetS3

 

 

19Institut Ruđer Bošković
VPS

 

 

20Sveučilište Jurja Dobrile u PuliVPS

 


21Sveučilište u ZagrebuVPS

 


22Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultetS3

 


23Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologijuVPS

 


24Rudarsko-geološko-naftni fakultetVPS

 

 

25Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Kineziološki fakultetVPS

 


26Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fizikuVPS

 

 

27Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultetS3

 


28Međimursko veleučilište u ČakovcuVPS

 


29Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemijuVPS

 


30Sveučilište Jurja Dobrile u PuliVPS

 


31Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


32Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


33Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


34Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


35Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


36Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


37Međimursko veleučilište u ČakovcuVPS

 


38Međimursko veleučilište u ČakovcuVPS

 


39Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultetVPS

 


40Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuNFS

 


41Građevinski i arhitektonski fakultet OsijekVPS

 

 

42Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
NFS

 

 

43Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvoNFS

 


44Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


45Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek VPS

 

 

46Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


47Sveučilište Jurja Dobrile u PuliVPS

 


48Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


49Institut Ruđer BoškovićVPS

 


50Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet VPS

 


51Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultetVPS

 


52Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 


53Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiNFS

 


54Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultetVPS

 


55Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultetS3

 


56Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultetNFS

 


57Veleučilište Marko Marulić u KninuVPS

 


58Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fizikuVPS

 


59Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fizikuVPS

 

 

60Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 


61Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


62Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


63Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


64Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvoVPS

 


65Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 

 

66Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet 
VPS

 

 

67Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


68Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultetVPS

 


69Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetNFS

 


70Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


71Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologijuVPS

 


72Institut Ruđer BoškovićVPS

 


73Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet turizma i ruralnog razvojaVPS

 


74Institut Ruđer BoškovićVPS

 

 

75Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet VPS

 


76Sveučilište u ZagrebuVPS

 


77Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


78Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


79Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultetVPS

 


80Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvoS3

 


81Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiS3

 


82Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnicaVPS

 


83Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnicaVPS

 


84Institut Ruđer BoškovićVPS

 

 

85Sveučilište u Rijeci Akademija primijenjenih umjetnostiVPS

 


86Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


87Institut Ruđer BoškovićVPS

 


88Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 


89Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet VPS

 


90Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultetVPS

 


91Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaVPS

 


92Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet VPS

 


93Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 

 

94Sveučilište u ZagrebuVPS

 


95Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 


96Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuNFS

 


97Sveučilište u ZagrebuVPS

 


98Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultetVPS

 


99Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 

 

100Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


101Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


102Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


103Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaNFS

 


104Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


105Sveučilište u Splitu Medicinski fakultetVPS

 


106Sveučilište u Splitu Medicinski fakultetVPS

 


107Institut Ruđer BoškovićVPS

 


108Institut Ruđer BoškovićVPS

 


109Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultetVPS

 


110Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultetVPS

 


111Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnicaVPS

 


112Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnicaVPS

 


113Institut za jadranske kulture i melioraciju kršaVPS

 


114Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultetVPS

 


115Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


116Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studijeS3

 


117Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
VPS

 

 

118Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
VPS

 

 

119Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


120Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeNFS

 


121Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetVPS

 


122Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuVPS

 


123Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


124Institut Ruđer BoškovićVPS

 


125Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultetVPS

 


126Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaVPS

 


127Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultetVPS

 


128Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultetS3

 


129Sveučilište u Splitu Sveučilišna knjižnicaS3

 


130Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultetVPS

 


131Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultetVPS

 


132Veleučilište Nikola Tesla u GospićuVPS

 


133Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


134Sveučilište u RijeciVPS

 


135Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultetS3

 


136Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanostiVPS

 


137Sveučilište u ZadruVPS

 


138Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanostiVPS

 


139Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanostiS3

 


140Sveučilište u Rijeci Pravni fakultetS3

 


141Sveučilište u Rijeci Pravni fakultetVPS

 


142Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatikeVPS

 


143Sveučilište u RijeciVPS

 


144Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike VPS

 


  • No labels