(info) Svim obrazovnim programima Centra za e-učenje dodijeljena su područja i razine digitalnih kompetencija prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje.

Dokument: DigCompEdu.pdf


Područja digitalnih kompetencija

1. Profesionalni angažman


1.1 Komunikacija unutar ustanove
1.2. Profesionalna suradnja
1.3. Refleksija o radu
1.4. Kontinuirani profesionalni razvoj uz podršku digitalnih tehnologija

2. Digitalni izvori i materijali


2.1. Digitalni izvori i materijali
2.2. Izrada i prilagodba digitalnih materijala
2.3. Upravljanje digitalnim izvorima i materijalima, njihova zaštita i dijeljenje

3. Učenje i poučavanje


3.1. Poučavanje
3.2. Vođenje i usmjeravanje
3.3. Suradničko učenje
3.4. Samoregulirano učenje

4. Praćenje i vrednovanje


4.1. Strategije praćenja i vrednovanja
4.2. Analiza prikupljenih podataka
4.3. Povratne informacije i planiranje daljnjih aktivnosti

5. Osnaživanje studenata


5.1. Pristupačnost i inkluzija
5.2. Diferencijacija i personalizacija
5.3. Aktivno uključivanje studenata

6. Omogućavanje razvoja i usmjeravanje digitalnih kompetencija studenata


6.1. Informacijska i medijska pismenost
6.2. Digitalna komunikacija i suradnja
6.3. Izrada digitalnog sadržaja
6.4. Odgovorna uporaba
6.5. Rješavanje problema pomoću digitalnih tehnologija i onih vezanih uz digitalnu tehnologiju
Razine 
  1. Profesionalni angažman
2. Digitalni izvori i materijali3. Učenje i poučavanje4. Praćenje i vrednovanje5. Osnaživanje studenta6. Omogućavanje razvoja i usmjeravanje digitalnih kompetencija studenata
A1 PočetnikOsviještenost, nesigurnost,
osnovna primjena
Osviještenost, nesigurnost,
osnovna primjena
Osviještenost, nesigurnost,
osnovna primjena
Osviještenost, nesigurnost,
osnovna primjena
Osviještenost, nesigurnost,
osnovna primjena
Osviještenost, nesigurnost,
osnovna primjena
A2 IstraživačIstraživanje mogućnosti koje nude digitalne tehnologijeIstraživanje digitalnih izvora i materijalaIstraživanje digitalnih strategija učenja i poučavanjaIstraživanje strategija praćenja i vrednovanja pomoću digitalnih tehnologijaIstraživanje strategija usmjerenih na studentaPoticanje studenta na primjenu digitalnih tehnologija
B1 EksperimentatorŠirenje stručnih praksiPrilagodba digitalnih izvora i materijala kontekstu učenjaSmislena integracija digitalnih tehnologijaJačanje tradicionalnih pristupa praćenju i vrednovanjuAktivan pristup temi osnaživanja
studenta
Uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj digitalnih kompetencija studenta
B2 StručnjakUnapređenje stručnih praksiStrateška primjena interaktivnih izvora i materijalaObogaćivanje aktivnosti učenja i poučavanjaStrateška i učinkovita primjena praćenja i vrednovanja pomoću digitalnih tehnologijaStrateška primjena mnogobrojnih alata u svrhu osnaživanja studentaStrateško poticanje razvoja digitalnih kompetencija studenta
C1 LiderPropitkivanje stručnih praksi i uvođenje izmjenaPrimjena naprednih strategija, izvora i materijala na cjelovit načinStrateško i ciljano uvođenje novina u nastavnu praksuKritičko promišljanje o strategijama praćenja i vrednovanja pomoću digitalnih tehnologijaCjelovito osnaživanje studentaPoticanje razvoja digitalnih kompetencija studenta na cjelovit način i uz kritičko promišljanje
C2 PredvodnikUvođenje inovacija u stručne praksePromicanje primjene digitalnih izvora i materijalaUvođenje inovacija u poučavanjeUvođenje inovacija u praćenje i vrednovanjeUvođenje inovacija u područje uključivanja studentaPrimjena inovativnih načina poticanja razvoja digitalnih kompetencija studenta

  • No labels