Centar za e-učenje je razvio programsko rješenje za prijavu putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr na sustav Mahara. Upute za implementaciju navedenog programskog rješenja, kao i pripadajuće konfiguracijske datoteke.

Za sve dodatne informacije vezane uz navedeno programsko rješenje zainteresirani se mogu javiti Centru za e-učenje na e-mail adresu ceu@srce.hr.


  • No labels