Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PNG File promjena_zaporke_0n.png 307 kB Dubravka Orešković Feb 08, 2021 15:29 Feb 08, 2021 15:29
 • No labels
Page: Kako promijeniti zaporku u sustavu AAI@EduHr
PNG File rr_authservice_mfa.png 306 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_authservice_mfa.png 306 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 17:01 Feb 04, 2021 17:01
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File vo-06-atributi.png 303 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 11:35 Jun 09, 2021 11:35
 • No labels
Page: Virtualne organizacije
PNG File faq_single_logout.png 301 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:43 Jun 09, 2021 14:43
 • No labels
Page: Ne mogu omogućiti jedinstvenu odjavu (Single Logout) iz svoje aplikacije. Što mi je činiti?
PNG File office365_57.png 299 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 14:12 Jun 08, 2021 14:12
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
PNG File office365_23a.png 298 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:34 Jun 08, 2021 13:34
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
PNG File vo-05-clanovi.png 295 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 11:32 Jun 09, 2021 11:32
 • No labels
Page: Virtualne organizacije
PNG File office365_21b.png 293 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:29 Jun 08, 2021 13:29
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
File dk.nita.saml20.dll 287 kB Marko Ivančić Jun 10, 2021 14:02 Jun 10, 2021 14:02
 • No labels
Page: OIOSAML.Net
PNG File promjena_zaporke_1.png 282 kB Dubravka Orešković Feb 08, 2021 15:30 Feb 08, 2021 15:30
 • No labels
Page: Kako promijeniti zaporku u sustavu AAI@EduHr
PNG File promjena_zaporke_4.png 279 kB Dubravka Orešković Feb 08, 2021 15:36 Feb 08, 2021 15:36
 • No labels
Page: Kako promijeniti zaporku u sustavu AAI@EduHr
PNG File promjena_zaporke_4.png 279 kB Dubravka Orešković Feb 08, 2021 14:46 Feb 08, 2021 14:46
 • No labels
Page: Kome se obratiti ako zaboravim korisničku oznaku ili zaporku u sustavu AAI@EduHr
PNG File rr_oidc_atributi.png 279 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_oidc_atributi.png 279 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:45 Feb 04, 2021 16:45
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File rr_saml_atributi.png 277 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_saml_atributi.png 277 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:44 Feb 04, 2021 16:44
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File idpcertfile_azuriranje1.png 275 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:15 Jun 09, 2021 14:15
 • No labels
Page: Kako izvršiti zamjenu certifikata za provjeru SSO autentikacije za uslugu Office 365?
PNG File promjena_zaporke_2.png 275 kB Dubravka Orešković Feb 08, 2021 15:33 Feb 08, 2021 15:33
 • No labels
Page: Kako promijeniti zaporku u sustavu AAI@EduHr
PNG File rr_typemfa.png 272 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 12
 12. Next