Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PNG File rr_administrator_cekanje_obrade_aai.png 47 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_administrator_cekanje_obrade_aai.png 47 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:48 Feb 04, 2021 16:48
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File ssp_02.png 46 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 17:11 Feb 04, 2021 17:11
 • No labels
Page: SAML u PHP aplikacijama
PNG File image2021-6-8_11-56-6.png 44 kB Dubravka Orešković Jun 08, 2021 11:56 Jun 08, 2021 11:56
 • No labels
Page: Kako postaviti vrijednost atributa hrEduPersonRole (uloga u ustanovi)?
JPEG File oiosaml_slika3.jpg 43 kB Marko Ivančić Jun 07, 2021 13:07 Jun 07, 2021 13:07
 • No labels
Page: SAML u .NET aplikacijama
JPEG File Udomljavanje_servisa2.JPG 41 kB Dubravka Orešković Feb 25, 2022 09:15 Feb 25, 2022 09:15
 • No labels
Page: Udomljavanje primarnih AAI@EduHr servisa na poslužitelju u Srcu
JPEG File oiosaml_slika2a.jpg 38 kB Marko Ivančić Jun 07, 2021 13:00 Jun 07, 2021 13:00
 • No labels
Page: SAML u .NET aplikacijama
JPEG File key-05.jpg 38 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 14:09 Jun 08, 2021 14:09
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
JPEG File Odabir_partnera.JPG 35 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 12:03 Feb 28, 2022 12:03
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Odabir_matična_ustanova.JPG 34 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:13 Feb 28, 2022 11:13
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
PNG File rr_oidc_konfiguracija.png 34 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_oidc_konfiguracija.png 34 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:45 Feb 04, 2021 16:45
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File image2021-9-2_12-53-27.png 32 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 12:53 Sep 02, 2021 12:53
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
PNG File samesite-5-image2020-1-8_15-33-46.png 32 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:26 Jun 09, 2021 14:26
 • No labels
Page: Kako prilagoditi SameSite atribut kolačića
PNG File samesite-4-image2020-1-8_15-30-9.png 32 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:26 Jun 09, 2021 14:26
 • No labels
Page: Kako prilagoditi SameSite atribut kolačića
PNG File samesite-3-image2020-1-8_15-26-16.png 32 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:25 Jun 09, 2021 14:25
 • No labels
Page: Kako prilagoditi SameSite atribut kolačića
JPEG File Otvaranje_korisnickog_racuna_prijava.JPG 32 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:09 Feb 28, 2022 11:09
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
PNG File office365_54.png 31 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:49 Jun 08, 2021 13:49
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
PNG File image2021-6-9_10-39-49.png 31 kB Dubravka Orešković Jun 09, 2021 10:39 Jun 09, 2021 10:39
 • No labels
Page: Kako postaviti vrijednost atributa hrEduPersonAffiliation i hrEduPersonPrimaryAffiliation?
PNG File image2021-9-2_13-2-20.png 29 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 13:02 Sep 02, 2021 13:02
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. Next