Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora sadrži podatke o tome kojim je djelatnicima dozvoljen rad za kojeg mentora. Djelatnik može imati dozvolu za pregled i dozvolu za izmjenu podataka nekog od mentora.
Djelatnicima ISVU koordinator na ustanovi može dodati dozvolu za rad ili pregled podataka o ispitima. Uz to ISVU koordinator treba tim osobama  dodijeliti dozvolu za rad s podacima za pojedinog mentora.

  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za rad s podacima o ispitima, u ovom im se prozoru može definirati za podatke kojeg od mentora ima dozvolu za rad, a s kojim samo za pregled podataka.
  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za pregled podataka o ispitima, djelatnik će moći samo pregledavati podatke bez obzira kakva je dozvola dana kroz ovu opciju.

Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora, prikazan na slici 1, pokreće se odabirom opcije Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora iz izbornika Nastavni plan.

Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora sastoji se od dva okvira:


 
Slika 1.
Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora


U gornjem dijelu prozora određeno je o kojem se visokom učilištu i mentoru radi, dok se u donjem dijelu prozora  nalazi se popisa osoba koje imaju dozvolu za rad s podacima određenog mentora. Dozvola može biti samo za pregled podataka ili i za njihovu izmjenu.

Dozvole za rad s podacima mentora odnose se na opcije u modulu Ispiti i izborniku Završetak studija, a odnose se na osobe koji imaju imenovanje (a time i dozvole) za rad s podacima o ispitima. Takva osoba moći će dohvatiti sve podatke o studentima kojima je barem jedan mentor onaj mentor s čijim podacima osoba ima dozvolu pregleda. Naravno, ukoliko osoba ima dozvolu za izmjenu podataka mentora moći će evidentirati tog mentora kao mentora nekog studenta.

Izbornik Alati sadrži opciju, putem koje se prilikom novog unosa djelatnika Dozvola za izmjenu odmah postavlja na "Da" kako bi se olakšao rad pri unosu velikog broja osoba koje imaju dozvolu za izmjenu podataka.

Evidencija dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora