Sve operacije vezane uz akademski kalendar, dužnosti na visokom učilištu i raspored studenata u nastavne grupe obavljaju se pomoću opcija izbornika Nastavni plan