Opcija Ispiti u tijeku prikazuje dodatne informacije o prijavljenim ispitima, kao što je termin pismenog ispita, ocjena pismenog ispita, te termin usmenog ispita. Iste informacije mogu dobiti i studenti koji moraju pristupiti ispitu pred povjerenstvom.
Nakon odabira izbornika Ispiti, na ekranu se prikazuju opcije među kojim se nalazi i opcija Ispiti u tijeku.


 

Slika 1. Opcija Ispiti

Nakon odabira opcije Ispiti u tijeku zavisno o trenutnoj situaciji, na ekranu se prikazuju podaci o:


U primjeru na Slici 2., student je prijavio ispit iz predmeta Signali i sustavi na roku 12.12.2007. Budući da još nije objavljen raspored za pismeni ispit, student nema nikakvih drugih informacija o ispitnom roku.


Slika 2. Nije objavljen raspored za pismeni dio ispita

Nakon izrade i objave rasporeda za pismeni dio ispita, student putem Studomata može dobiti informaciju o terminu pismenog ispita u koji je raspoređen.

Slika 3. Objavljen raspored za pismeni dio ispita

Moguće je definirati dodatne obavijesti vezane uz ispitni rok, te ih objaviti na Studomatu (Slika 4).

Uz obavijest se prikazuje datum i vrijeme objave.


Slika 4. Obavijesti vezane uz ispitni rok 12. prosinca 2007. iz predmeta Signali i sustavi


Nakon što je student pristupio pismenom dijelu ispita, te su evidentirane i objavljene ocjene, student putem Studomata može vidjeti ocjenu pismenog.

Slika 5. Objavljene ocjene pismenog dijela ispita

Nakon izrade i objave rasporeda za usmeni dio ispita, student putem Studomata može dobiti informaciju o terminu usmenog ispita u koji je raspoređen.

Slika 6. Objavljen raspored za usmeni dio ispita

 

Student u ovom izborniku neće moći vidjeti ocjenu iz usmenog dijela ispita, jer nakon evidencije ocjena, ispit više nije u statusu "u tijeku". Ocjenu iz usmenog dijela ispita student može vidjeti ako odabere izbornik Podaci o studentu – opcija Status predmeta (pogledati poglavlje Status predmeta).


Na Slici 6. prikazana je konačna ocjena ispita iz predmeta Signali i sustavi.


 

Slika 7. Položeni ispiti