Prozor Rezultati državne mature sadrži popis kandidata za upis na visoko učilište, koji su namjeru upisa na visoko učilište potvrdili u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Prozor opcije, prikazan na slici dolje, pokreće se odabirom izbornika Upis godine, zatim opcije Rezultati državne mature. 
Slika 1. Prozor Rezultati državne mature


Podaci prikazani u ovom prozoru preuzeti su iz NISpVU sustava. Nije dozvoljena njihova izmjena. Izuzetak su JMBG kandidata i OIB. Kandidati se moraju upisati na studije koje su odabrali i potvrdili kroz NISpVU.

Podaci u prozoru Rezultati državne mature

Gornji okvir prozora

U odnosu na podatke u prozoru  Rezultati razredbenog postupka nadodani su atributi:

Email – email učenika preuzet iz NISpVU sustava

Prosjek u srednjoj školi – prosjek ocjena

Izvođač naziv visokog učilišta koje izvodi studij, na koje se kandidat upisuje.

U slučaju kada VU u ISVU nije jednako izvođaču iz NISpVU, tu je upisan naziv uže organizacijske jedinice koja studij izvodi (npr. odjelno organizirano Sveučilište u Zadru, sifVU=269 djeluje kao VU u ISVU, što znači da može biti izvođač studija, a njegove sastavnice, odnosno odjeli nisu VU u ISVU i ne mogu biti izvođači studija).

U NISpVU su ti odjeli izvođači studija, a samo Sveučilište nije nositelj nijednog studija. Rezultati državne mature studija tih odjela će se u ISVU preslikati na VU 269 Sveučilište u Zadru, a izvođač će biti konkretan odjel nositelj studija u NISpVU.

Visoko učilište prvog studija kojeg kandidat upisuje uvijek je jednako VU na koje se kandidat upisuje.

Visoko učilište drugog studija kojeg kandidat upisuje jednako je VU studija na kojem se izvodi drugi studij kojeg kandidat (eventualno) upisuje. Za kandidate koji upisuju jednopredmetni studij nema podataka o drugom VU ni drugom studiju. Za kandidate koji upisuju 2 dvopredmetna studija koji se izvode na istom VU sva 3 VU (VU na koje se kandidat upisuje, VU prvog studija i VU drugog studija) su jednaka. U slučaju da kandidat upisuje dva dvopredmetna studija koji se ne izvode na istom VU (npr. neke studije Muzičke akademije u Zagrebu dozvoljeno je upisivati s određenim studijima Filozofskog fakulteta u Zagrebu), studentu se u rezultatima s državne mature pojavljuje samo prvi studij.

Razlog direktnog upisa – ako postoji, jednak je za sve (8 Prema podacima iz NISpVU).


Podaci u okviru Elementi strukture studija koji se upisuju

Uz svaki studij kojeg kandidat upisuje vide se podaci vezani uz njegova postignuća u srednjoj školi, na testovima itd., vrednovana prema propozicijama za upis na konkretan studij.

Bodovi iz srednje škole – ukupan broj bodova ostvaren temeljem ocjena iz srednje škole

Bodovi za postignuća – bodovi dodijeljeni za posebna postignuća

Dodatni bodovi – dodatni bodovi na razredbenom postupku koje je kandidat ostvario npr. kao vrhunski sportaš, temeljem znanja stranih jezika itd.

Bodovi sa državne mature – ukupni bodovi testova državne mature izračunati prema pravilima konkretnog studija

Ukupni bodovi – ukupan broj bodova ostvaren na državnoj maturi

Ukupni plasman – pozicija na rang-listi za upis

Rbr izb. smjera – kandidati su u NISpVU mogli odabrati više studija na koje se žele upisati pri čemu su ih rangirali. Ako je rbr=1 znači da je kandidat uspio upisati studij koji je najviše želio.

Ako kandidat upisuje dva dvopredmetna studija koji se izvode na istom VU, u ovom ekranu se vide 2 retka, odnosno jedan redak ako upisuje jednopredmetni studij i 2 dvopredmetna koji se ne izvode na istom VU.