Format datoteke za uvoz podataka o prosjeku ocjena na studiju Struktura zapisa ASCII datoteke: 


JMBAG#SifVU#SifStudija#AkademskaGodina#ProsjekOcjena 


Ime poljaOpis poljaMaksimalna duljina i sadržaj polja

Obavezno

JMBAGJedinstveni matični broj akademskog građana. 10 znamenkiDA
SifVUJedinstveni (matični) broj ustanove (podatak će biti dojavljen ustanovi iz CAP-a).4 znamenke DA
SifStudijaŠifra studija na ustanovi. do 5 znamenki DA
AkademskaGodinaAkademska godina (na primjer: 2017 za ak. godinu 2017. / 2018.).

4 znamenke

DA
ProsjekOcjena Decimalni podatak oblika x,xxx. Koristi se zarez (,) za odvajanje decimala (maksimalno 3 decimale); vrijednost mora biti >= 2,000 te <= 5,000.do 4 znamenke DA


Postupak pripreme podatak za uvoz

1.Potrebno je kroz 'Upis godine na visokom učilištu' dohvatiti studente za koje će se uvoziti podaci u ISSP.


2.U Alatima kliknuti na 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek'.


3.Nakon klika na 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek' automatski se otvara pomoćni prozor 'Osvojeni ECTS bodovi i ostvareni prosjek'.


4.Nakon podešavanja kriterija, akcijom Prihvata otvara se novi prozor 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek'.
5. Izvoz podataka se radi na način da se iz prozora 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek' pokrene 'Spremanje podatak u datoteku - Ctrl + S', pri čemu se otvara novi prozor za odabir mjesta spremanja datoteke.6. Dorada izvedene datoteke.


7.Izgled i spremanje konačne datoteke spremna za uvoz u ISSP.