Unos težinskog prosjeka ocjena se obavlja kroz aplikaciju Evidencija studentskih prava. Moguće je unositi težinski prosjek ocjena pojedinačno za svakog studenta ili napraviti masovni import (uvoz) podataka.

Težinski prosjek ocjena je potrebno unijeti za sve studente koji su redovito upisani u tekuću akademsku godinu (uključujući i status ponavljanja godine) na studije koji su dio STEM područja znanosti u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (106/22).

Unos prosjeka ocjena pojedinačno

Za unos težinskog prosjeka ocjena za pojedinog studenta u aplikaciji Evidencija studentskih prava u alatnoj traci kliknite na Student i zatim u prozoru koji se otvori dohvatite studenta po npr. JMBAG-u ili OIB-u te kliknite na "Ocjene" pri vrhu prozora.

Pritiskom tipke Novi unos otvara se dodatni obrazac u kojem se upisuju potrebni podaci. Treba uzeti u obzir da se za naznačenu akademsku godinu 2022/2023 (godina dodjele stipendije) očekuje podatak o prosjeku položenom do akademske godine 2021/2022 (ovo uključuje SVE prethodne godine studija - ako je student upisan na treću godinu, težinski prosjek ocjena treba uključivati ocjene s prve i druge godine). Za studente se unosi TEŽINSKI prosjek ocjena.

Masovni uvoz težinskog prosjeka ocjena

Masovni import (uvoz)  podatak je dostupan u izborniku Podaci -> Uvoz podataka. ISVU visoka učilišta nemaju sve opcije iz donje slike, ali je uvoz podataka o prosjecima ocjena dostupan svima.

Zaokruženo na slici su upute koje se mogu preuzeti na računalo i koje detaljno opsuju izgled sloga odnosno format tekstualne datoteke koja se može uvesti sa detaljno opisanim ograničenjima i napomenama.

Upute za masovni uvoza težinskog prosjeka ocjena u Informacijski sustav studentskih prava (ISSP):

 1. Prije uvoza kroz aplikaciju „Evidencija studentskih prava“ potrebno je pripremiti podatke u tekstualnoj datoteci.
  • Podaci koji se uvoze su odvojeni znakom # i svi su obavezni.
  • Potrebni podaci su: JMBAG, matični broj ustanove u ISSP, šifra studija, akademska godina, prosjek ocjena. 
  • Godina koja se upisuje je 2022 jer je to godina dodjele stipendije (primjer: 036414074#8905#13#2022#2,322).

  • Za naznačenu akademsku godinu 2022/2023 (godina dodjele stipendije) se očekuje podatak o TEŽINSKOM prosjeku položenom do akademske godine 2021/2022 (ovo uključuje SVE prethodne godine studija - ako je student upisan na treću godinu, težinski prosjek ocjena treba uključivati ocjene s prve i druge godine).

  • Ukoliko su podaci već uvezeni na pogrešan način molimo da ponovite postupak sa ispravnom vrijednosti godine.
  • Visoka učilišta koja svoje studente vode kroz ISVU mogu pratiti sljedeće upute za generiranje datoteke: Priprema datoteke za uvoz podataka o prosjeku ocjena na studiju u ISSP (samo za visoka učilišta koja svoje studente vode kroz ISVU)
 2. Pri uvozu podataka preporučljivo je provjeriti podatke kako bi se automatski detektirale greške (pogrešan JMBAG, krivi prosjek….). To se radi na način da se na obrascu ostavi kvačica ispred teksta: „Provjera ispravnosti podataka (bez uvoza)“.  Kada se podaci u datoteci eventualno isprave potrebno je očistiti kvačicu i napraviti uvoz u ISSP sustav sa tipkom „Uvoz“.

Dio obrasca za uvoz podataka

 U slučaju dodatnih pitanja molimo Vas da nas kontaktirate putem maila issp@srce.hr

 • No labels