Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Postupak obrade zahtjeva korisnika od strane CP ISVU

Korisnički zahtjevi

Slovni dio oznake korisničkog zahtjeva daje informaciju o modulu na koji se primarno, ali ne i isključivo, korisnički zahtjev odnosi.

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 5. 2. 2018. godine

Od 4. 1. 2018. godine do 5. 2. 2018. godine evidentirano je 26 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 11 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 •         8 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 •         1 korisnički zahtjev je zatvoren jer ga nije moguće reproducirati,
 •         1 korisnički zahtjev je odbijen,
 •         1 korisnički zahtjev je zatvoren kao duplikat.

Na dan 5. 2. 2018. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 465 neriješenih zahtjeva.

Popisi korisničkih zahtjeva:

 •         Prihvaćeni za rješavanje (74 zahtjeva) - popis (PDF format)
 •         Odgođeni (391 zahtjeva) - popis (PDF format)
 •         Zatvoreni u proteklom periodu (11) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 4. 1. 2018. godine

Od 1. 12. 2017. godine do 4. 1. 2018. godine evidentirano je 19 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoren 31 korisnički zahtjev sa sljedećim statusima:

 •     30 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 •     1 korisnički zahtjev je zatvoren kao duplikat.

Na dan 4. 1. 2018. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 449 neriješenih zahtjeva.

Popisi korisničkih zahtjeva:

 •     Prihvaćeni za rješavanje (71 zahtjeva) - popis (PDF format)
 •     Odgođeni (378 zahtjeva) - popis (PDF format)
 •     Zatvoreni u proteklom periodu (31) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva za 2017. godinu

Od 1. 1. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine evidentirana su 243 nova korisnička zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 430 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 •     247 korisnička zahtjeva su riješena,
 •     161 korisnički zahtjev je odbijen,
 •     18 duplikata korisničkih zahtjeva,
 •     4 prijavljenu pogrešku nije moguće reproducirati.

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 1. 12. 2017. godine

Od 6. 11. 2017. godine do 1. 12. 2017. godine evidentirano je 16 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 9 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 8 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 • 1 korisnički zahtjev je odbijen.

Na dan 1. 12. 2017. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 461 neriješen zahtjev.

Popisi korisničkih zahtjeva:

 • Prihvaćeni za rješavanje (94 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (367 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (9) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 6. 11. 2017. godine

Od 4. 10. 2017. godine do 6. 11. 2017. godine evidentirana su 34 nova korisnička zahtjeva a ukupno je zatvoreno 25 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 25 korisničkih zahtjeva je riješeno.

Na dan 6. 11. 2017. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 451 neriješen zahtjev.

Popisi korisničkih zahtjeva:

 • Prihvaćeni za rješavanje (93 zahtjev) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (358 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (25) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 4. 10. 2017. godine

Od 5. 9. 2017. godine do 4. 10. 2017. godine evidentiran je 31 novi korisnički zahtjev, a ukupno je zatvoreno 26 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 21 korisnički zahtjev je riješen,
 • 4 korisnička zahtjeva su odbijena,
 • 1 prijavljenu pogrešku nije moguće reproducirati.

Na dan 4. 10. 2017. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 444 neriješenih zahtjeva.

Popisi korisničkih zahtjeva:

 • Prihvaćeni za rješavanje (97 zahtjev) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (347 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (26) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 5. 9. 2017. godine

Od 5. 7. 2017. godine do 5. 9. 2017. godine evidentirano je 35 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 65 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 59 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 • 3 korisnička zahtjeva su odbijena,
 • 1 duplikat korisničkog zahtjeva,
 • 2 prijavljene pogreške nije moguće reproducirati.

Na dan 5. 9. 2017. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 431 neriješen zahtjev.

Popisi korisničkih zahtjeva:

 • Prihvaćeni za rješavanje (89 zahtjev) - popis (PDF format)
 • Odgođeni (342 zahtjeva) - popis (PDF format)
 • Zatvoreni u proteklom periodu (65) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 5. 7. 2017. godine

Od 1. 1. 2017. godine do 5. 7. 2017. godine evidentirano je 105 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno su zatvorena 274 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 104 korisnička zahtjeva su riješena,
 • 153 korisničkih zahtjeva je odbijeno,
 • 16 duplikata korisničkih zahtjeva,
 • 1 prijavljenu pogrešku nije moguće reproducirati.

Na dan 5. 7. 2017. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 458 neriješenih zahtjeva.

Popisi trenutno neriješenih korisničkih zahtjeva:

 1. Prihvaćeni za rješavanje (71 zahtjev) -  popis (PDF format)
 2. Odgođeni (387 zahtjeva) - popis (PDF format)

 

 

 • No labels