You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Sustav AAI@EduHr davateljima usluga (vlasnicima resursa) omogućuje veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.

Informacije o tome koje vrste resursa mogu koristiti sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika te kako omogućiti autentikaciju korisnika za pristup vašoj usluzi putem sustava AAI@EduHr možete pronaći u nastavku.


  • No labels