You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

U administrativno sučelje Hrčka se mogu prijaviti samo osobe koje su navedene na popisu administratora u Hrčku.

Dva su načina kako dodati osobu na popis administratora:

  1. Trenutni administrator časopisa može dodati novog administratora putem sučelja na adresi: https://hrcak.srce.hr/admin/. Na lijevoj stranicu sučelja nalazi se odjeljak Urednici u okviru kojeg postoje opcije za dodavanje ili brisanje administratora.

  2. Ako trenutni administrator to ne može učiniti, potrebno je dostaviti ovjereni dopis u elektroničkom obliku na adresu hrcak@srce.hr. Dopis mora sadržavati sljedeće podatke o administratoru: ime, prezime, adresu elektroničke pošte i broj telefona.
  • No labels