Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

  1. Kako odjaviti studenta sa ispitnog roka?
  2. Kako odjaviti studenta sa ispitnog roka ako ima ocjenu na pismenom ili usmenom roku?
  3. Kako odjaviti studenta koji ima ocjenu na zaključanom ispitnom roku?
  4. Student je odslušao ispit. Postoji rok iz predmeta, no studenta se ne može prijaviti na rok. Što trebam provjeriti?
  5. Na koji način se mogu pregledati prijave i odjave ispita?
  • No labels