Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 
Kako odjaviti studenta s ispitnog roka?
 

Studenta se odjavljuje s roka tako da se dohvati rok u prozoru Prijava ispita, i u donjem okviru izbriše zapis za studenta kojeg se želi odjaviti. Ako student ima već evidentiranu ocjenu pismenog ili usmenog dijela ispita potrebno je prije brisanja prijave obrisati te evidencije.

 
Kako odjaviti studenta s ispitnog roka ako ima ocjenu na pismenom ili usmenom dijelu ispita?
 

Studenta koji ima evidentiranu ocjenu iz ispita odjavljuje se tako da mu se najprije izbriše evidentirana ocjena, a zatim u prozoru Prijava ispita izbriše njegova prijava.

 
Kako odjaviti studenta koji ima ocjenu na zaključanom ispitnom roku?
 

Ako se želi odjaviti studenta s roka koji je zaključan najprije je potrebno:

 
 • otključati rok u modulu Studiji i studenti, u izborniku Ispit, prozoru Otključavanje ispitnih rokova
 • izbrisati ocjenu kojom je student ocijenjen, a zatim
 • u prozoru Prijava ispita izbrisati njegovu prijavu
 

Otključan rok potrebno je ponovo zaključati, a studentov dosje uskladiti s podacima u ISVU.

 
Student je odslušao predmet. Postoji rok iz predmeta, no studenta se ne može prijaviti na rok. Što trebam provjeriti?
 

Ako su evidentirani svi podaci potrebni da bi student prijavio ispit putem Studomata, potrebno je provjeriti je li upisni list obavljen u cijelosti. Student može prijaviti ispit putem Studomata samo ako mu je upisni list obavljen u cijelosti. Ako je ovaj podatak ispravno evidentiran, potrebno se obratiti ISVU Centru potpore kako bi se detaljnije istražio problem.

 
Na koji način se mogu pregledati prijave i odjave ispita?
 

Prijave i odjave studenata na ispite moguće je pregledati kroz nekoliko opcija:

 
 • U prozoru Prijava ispita moguće je vidjeti podatak o studentima prijavljenim na ispit.
 • U prozoru Pregled prijava i odjava ispita moguće je vidjeti podatke o studentovim prijavama, odnosno odjavama na neki od ispita.
 • U prozoru Zaključavanje rokova moguće je pregledati podatke o studentima koji su pristupili ispitu iz određenog predmeta.
 
 
Koje predmete je moguće rasporediti u istu ispitnu grupu?
 

Prilikom izrade rasporeda za pismeni ispit, u istu ispitnu grupu moguće je rasporediti predmete koji pripadaju istom visokom učilištu.
Prilikom izrade rasporeda za usmeni ispit u istoj ispitnoj grupi mogu se nalaziti predmeti koji pripadaju istoj najužoj ustrojstvenoj jedinici.

 
Zašto se ne može objaviti raspored za pismeni ili usmeni ispit?
 

Raspored za pismeni ispit ne može se objaviti ako:

 
 • nije prošlo vrijeme prijave i odjave za ispit.
 • nisu raspoređeni studenti u termin pismenog ispita.
 
Trebam li evidentirati raspored ako nema niti jednog prijavljenog studenta na ispitnom roku?
 

Raspored nije potrebno evidentirati, odnosno rok se može zaključati.

 
Ako nitko nije prošao pismeni, da li je potrebno evidentirati podatke o usmenom?
 

Ako na pismenom dijelu ispita nije prošao niti jedan student, nije potrebno raditi raspored za usmeni dio ispita, nego se rok može zaključati.

 
 
Kako promijeniti ocjenu/ocjenjivača/datum na zaključanom roku?
 

Na zaključanom ispitnom roku ocjenu/ocjenjivača/datum ispita može se promijeniti tako da se:

 
 • najprije rok otključa u modulu Studiji i studenti, u izborniku Ispit, prozoru Otključavanje ispitnih rokova
 • dohvati zaključani rok u prozoru Rezultati usmenih ispita koji se nalazi u modulu Ispiti unutar izbornika Ispit
 • u donjem okviru u polja Datum roka/Oznaka djelatnika/Konačna ocjena upiše nova vrijednost
 

Jednom otključan rok potrebno je ponovo zaključati, nakon toga ispisati prijavnice studenata kojima su se mijenjali podaci i te prijavnice priložiti u studentov dosje.

 
Kako ocijeniti studenta koji nije izašao na pismeni/usmeni?
 

Studentu koji nije pristupio pismenom ili usmenom ispitu umjesto ocjene potrebno je evidentirati  vrijednost  '0', koja znači "student nije pristupio ispitu".

 
Kako omogućiti da negativno ocijenjeni studenti na pismenom izađu na usmeni ispit?
 

Postoje dva načina:

 
 • prilikom evidencije rezultata pismenog ispita, potrebno je označiti opciju Uvaži reklamaciju svima, koja se nalazi u opciji Alati
 • ako se želi pojedinim studentima uvažiti reklamacija na rezultat ispita, u donjem okviru potrebno je pokrenuti izmjenu, i u polju Reklamacija uvažena vrijednost postaviti na Da.
 
Prema pravilniku našeg fakulteta, kod priznavanja nekog ispita, mi ne evidentiramo ocjenu iz tog kolegija nego samo da je položen, međutim kod nas se iz tog istog predmeta dobiva ocjena koja ulazi u prosjek. Kako studentu evidentirati da mu je ispit priznat bez ocjene?
 

Ako predmet na visokom učilištu ulazi u prosjek, morat će ga se i priznati brojčanom ocjenom. Ne postoji način na koji bi sustav mogao uzeti u računanje prosjeka ocjenu koja nije nigdje evidentirana.

 
 
Kada studenti vide raspored za pismeni/usmeni ispit na Studomatu?
 

Raspored za pismeni dio ispita studenti na Studomatu vide nakon objavljivanja rasporeda u prozoru u Raspored za pismeni/usmeni ispit.

 
Kada studenti vide ocjenu pismenog/usmenog ispita na Studomatu?
 

Ocjenu iz pismenog dijela ispita studenti na Studomatu vide nakon objave rezultata. Rezultati se objavljuju pomoću opcije Objava rezultata koja se nalazi u Alatima u prozoru Rezultati pismenih/usmenih ispita.

 
Zašto student ne vidi rok na Studomatu?
 

U slučaju da student ne vidi rok na Studomatu, potrebno je provjeriti:

 
  • Postoji li rok za predmet
  • Je li prošao rok za prijavu ispita
  • Je li predmet na upisnom listu u statusu odslušan.
  • Je li studentu upis obavljen u cijelosti
  • Je li student zadovoljio preduvjete za polaganje predmeta, ako preduvjeti postoje
 
Vidi li student vidi negativnu ocjenu iz pismenog/usmenog dijela ispita na Studomatu?
 

Studenti vide negativnu ocjenu iz pismenog dijela ispita na Studomatu. Negativna ocjena iz usmenog dijela ispita je ujedno i konačna ocjena ispita, odnosno ispit se smatra nepoloženim. Negativna ocjena iz usmenog dijela ispita ne prikazuje se na Studomatu. Prikaz slika koje student vidi na Studomatu opisan je u helpu Prikaz negativne ocjene na Studomatu.

 
 
Kada je studentu potrebno postaviti predmet na odslušan?
 

Ispit na roku iz nekog predmeta studenti mogu prijavljivati od trenutka kad im je predmet u statusu odslušan do trenutka do kojeg traju prijave na tom roku. S krajem izvođenja nastave u pojedinom semestru svim studentima postavljaju se statusi predmeta na odslušan i od tog trenutka oni mogu početi prijavljivati ispite na raspoloživim rokovima. Ako vrijeme prijave počinje prije kraja semestra, studentima se mora postaviti predmet na odslušan kako bi mogli prijaviti ispite na Studomatu.

 
Kako se evidentira oslobođenje za pismeni ili usmeni dio ispita koje se ukida nakon prvog izlaska na ispit?
 

Oslobođenje se evidentira koristeći opciju Oslobođenje od dijela ispita i polje datum deaktivacije se ostavlja prazno. Prilikom zaključavanja roka nudi se opcija:Želite li studentima koji su pali na ispitu poništiti oslobođenje?, u kojoj korisnik odabire vrijednost Da.

 
Kako se računa ukupna ocjena komisije?
 

Ukupna ocjena iz ispita pred povjerenstvom se ne izračunava, već se evidentira kao posebna ocjena.

 
Ima li student koji nije došao na pismeni ima pravo na komisiju?
 

Student koji nije pristupio pismenom ispitu, moći će pristupiti ispitu pred povjerenstvom.

 
Zašto osoba zadužena za vođenje ispitne evidencije ne može raditi s predmetom za koji je zadužena?
 

Ako osoba ne vidi predmet za koji mora unijeti ocjene, potrebno je provjeriti je li joj je dodijeljena dozvola za rad s predmetom. Dozvole za rad s predmetima dodjeljuje koordinator.

 
Ako student prijavi ispit 4. put, da li se taj ispit računa isključivo kao komisijski ispit? Koje eventualne posljedice ima prijava ispita po 4. put?
 

Ponašanje sustava u slučaju 4. i 8. pada na ispitu definirana su u prozoru Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom.Ako na visokom učilištu ne postoji komisija, tada u ovom prozoru neće biti evidentiran redak s rednim brojem izlaska 4. Ako postoji komisija, potrebno je evidentirati što će se dogoditi kada ako student padne ispit 4. put. Moguća ponašanja sustava su:

 
 •  Ponovni upis predmeta – Predmet je potrebno ponovo upisati zbog pada na ispitu pred povjerenstvom. Nakon pada na ispitu, predmet na upisnom listu prelazi u status 6 – ponovo upisati predmet - pad pred povjerenstvom.
 • Ispis sa studija – Ispis sa studija zbog pada na ispitu pred povjerenstvom. Ova vrijednost se može primijeniti samo jednom. Nakon pada na ispitu pred povjerenstvom, predmet na upisnom listu prelazi u status 12 – pad pred povjerenstvom - ispis sa studija.
 • Nema akcije – Nakon pada na ispitu pred povjerenstvom, predmet prelazi u status 3 – odslušan predmet. Student i dalje može izlaziti na ispit iz tog predmeta ako nije iskoristio dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta. Dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta evidentira se posebno za svaki studij u prozoru Parametri studija u akademskoj godini ako visoko učilište primjenjuje pravila o dozvoljenom broju izlazaka na ispit iz predmeta.
 


 • No labels