Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Studiji s modelom upisa prema nastavnom programu

Upis godine za studente prve godine koji se upisuju prvi put (brucoši), ne razlikuje se od upisa godine za studente koji upisuju višu godinu. Detalji su objašnjeni u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upisa prema nastavnom programu uz razliku da je opcija u izborniku Upis na visoko učilište (Slika 1.). 

Studiji s modelom upisa prema preduvjetima

Za jednopredmetne studije s modelom upisa prema preduvjetima, za brucoše koji upisuju predmete semestar po semestar, upisi se vrše kako je opisano u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upisa prema preduvjetima uz razliku da je opcija u izborniku Upis na visoko učilište (Slika 1.).

Za jednopredmetne studije s modelom upisa prema preduvjetima, za brucoše koji upisuju predmete iz cijele godine, upisi se vrše kako je opisano u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upisa prema nastavnom programu uz razliku da je opcija u izborniku Upis na visoko učilište (Slika 1.).

Za dvopredmetne studije, predmeti se uvijek upisuju semestar po semestar te se upisi brucoša vrše kako je opisano u dijelu uputa Upis godine za studije s modelom upisa prema preduvjetima.

 

Slika 1. Opcija za upis na visoko učilište

 

  • No labels