Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Ako se želi evidentirati iznos školarine, potrebno je:

  1. otvoriti prozor Školarina na visokom učilištu.

  2. pokrenuti akciju unosa.

  3. unijeti šifru studija za koji se definiraju školarine. Školarine se definiraju samo za elemente strukture studija tipa studij.

  4. unijeti akademsku godinu za koju se definiraju školarine.

  5. potvrditi akciju.

  6. nakon potvrđivanja akcije, sustav se prebaci u donji okvir u kojem je potrebno evidentirati iznos školarine i broj rata, te da li se školarina definira prema upisanim ECTS bodovima.

  7. nakon unošenja podataka potrebno je akciju još jednom potvrditi.


Slika 1.
Evidencija školarine 

  • No labels