Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomoću opcije Upis godine studenti putem Studomata mogu obaviti:

  • Upis godine i odabir smjera
  • Upis pada godine
  • Upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine (parcijala)
  • Upis izbornih predmeta
  • Ponovni upis predmeta na zahtjev


Ako se školarine na visokom učilištu vode kroz ISVU, studentima je omogućeno da prilikom upisa godine na Studomatu odaberu željeni broj rata za plaćanje školarine. Za više informacija pogledati stranicu uputa Upis godine za studente koji plaćaju školarinu.

  • No labels