Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Općenito 

Modul je dostupan na adresi https://www.isvu.hr/api/analitika/ 

Trenutno je modul dostupan samo na produkcijskom sustavu.

Podaci o korištenju ISVU REST API-ja se obrađuju i ažuriraju tijekom noći.

Podaci nisu dostupni u realnom vremenu već za dan ranije.

Slika 1. Ekran za prijavu

Omogućena je prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom potrebno je odabrati opciju Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom te slijediti upute opisane na stranici Prijava u sustav s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Vrste grafova

Ukupni broj zahtjeva


Slika 1. Ukupni broj zahtjeva 


Korištene HTTP metode

Slika 2. Broj zahtjeva prema korištenoj HTTP metodi


HTTP status kodovi odgovora

Slika 3. Broj zahtjeva prema HTTP statusu koda odgovora


Kategorije resursa


Slika 4. Broj zahtjeva prema kategoriji resursaVrijeme obrade zahtjeva

Slika 5. Prikaz minimalnog, maksimalnog i prosječnog trajanja obrade zahtjeva

IP adrese

Slika 6. Prikaz broja zahtjeva prema IP adresi s koje je došao zahtjev

Pregled prema vremenskom razdoblju

Rezultate pregleda i analize korištenja ISVU REST API-ja moguće je prikazati na 3 načina ovisno o tome za koji se period analiziraju podaci, a to su:

  • dnevni pregled korištenja ISVU REST API-ja
  • mjesečni pregled korištenja ISVU REST API-ja
  • godišnji pregled korištenja ISVU REST API-ja.


Dnevni pregled

Dnevni pregled prikazuje zbirne podatke po satu te je u kalendaru omogućen odabir pojedinog dana u mjesecu nakon čega treba pritisnuti gumb Prikaži.

Slika 7. prikazuje graf ukupnog broja odgovora grupiranih prema korištenim HTTP metodama na dan 13.06.2013. Postavljanjem strelice miša na točke grafa, moguće je očitati vrijednost za svaki sat.

Slika 7. Dnevni pregled ukupnog broja odgovora grupiranih prema korištenim HTTP metodama


Mjesečni pregled

Mjesečni pregled prikazuje zbirne podatke za svaki dan te je u kalendaru omogućen odabir pojedinog mjeseca nakon čega treba pritisnuti gumb Prikaži. Slika 8. prikazuje graf ukupnog broja odgovora grupiranih prema korištenim HTTP metodama za lipanj 2013. Postavljanjem strelice miša na točke grafa, moguće je očitati vrijednost za svaki dan.

Slika 8. Mjesečni pregled ukupnog broja odgovora grupiranih prema korištenim HTTP metodama


Godišnji pregled

Godišnji pregled prikazuje zbirne podatke za svaki dan te je u kalendaru omogućen odabir pojedine kalendarske godine nakon čega treba pritisnuti gumb Prikaži. Slika 9. prikazuje graf ukupnog broja odgovora grupiranih prema korištenim HTTP metodama za 2013. godinu. Postavljanjem strelice miša na točke grafa, moguće je očitati vrijednost za svaki dan.

Slika 9. Godišnji pregled ukupnog broja odgovora grupiranih prema korištenim HTTP metodama


Korisnici


Korisnik podmodula može biti:

  • pojedino visoko učilište ili 
  • pojedini informacijski sustav.


Korisnik visoko učilište

Ako visoko učilište koristi podmodul (označeno crveno), rezultate pregleda korištenja ISVU REST API-ja moguće je filtrirati prema nazivu informacijskog sustava koji pristupa podacima. Na Slici 10. prikazan je dnevni prikaz ukupnog broja zahtjeva pristupa resursima danog visokog učilišta od strane informacijskog sustava s opisom Sustav podataka. Također je moguće prikazati sve zahtjeve zajedno neovisno o informacijskom sustavu koji pristupa podacima. Za pregled podataka visokog učilišta potrebno se prijaviti s korisničkim imenom i lozinkom ISVU koordinatora na visokom učilištu.

Slika 10. Ukupni broj zahtjeva od strane informacijskog sustavaKorisnik informacijski sustav

Ako je korisnik podmodula pojedini informacijski sustav (označen crveno), rezultate pregleda korištenja ISVU REST API-ja moguće je filtrirati prema nazivu visokog učilišta čijim resursima se pristupa. Slika 11. prikazuje obrnutu situaciju, odnosno dnevni prikaz ukupnog broja zahtjeva pristupa resursima Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od strane informacijskog sustava. Ako je u padajućem izborniku Visoko učilište moguće prikazati rezultate za više visokih učilišta, također je omogućen prikaz svih zahtjeva zajedno. Za pregled podataka visokog učilišta potrebno se prijaviti s korisničkim imenom i lozinkom informacijskog sustava.


Slika 11. Ukupan broj zahtjeva prema visokom učilištu

  • No labels