Peta sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ

Dnevni red

  1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s četvrte Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ

  2. Prijedlog Hrvatskog plana za otvorenu znanost

  3. Razno

Materijali za sjednicu

R. br.

Točka dnevnog reda

Materijali

Ad 1.

Usvajanje Zapisnika s četvrte Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ

Zapisnik s četvrte sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ (pdf)

Ad 2.

Usvajanje prijedloga Hrvatskog plana za otvorenu znanost

Ad 3.

Razno