Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dnevni red

  1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s treće Sjednice Vijeća Inicijative za HR-OOZ

  2. Nacrt novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti 

  3. Izvještaji Radnih skupina Inicijative za HR-OOZ
  4. Razno

...