Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display


Poveznica Merlin – ISVU dostupna je ustanovama koje su institucijski korisnici sustava Merlin.

Institucijskim administratorima tih ustanova ova poveznica omogućava otvaranje e-kolegija iz ISVU-a te upis svih nastavnika i studenata, a nastavnicima u e-kolegiju omogućava upis studenata i nastavnika te izvoz zaključne ocjene iz sustava Merlin u ISVU.

Pema zadanim postavkama mogućnost upisa studenata iz ISVU-a u e-kolegij imaju korisnici u ulozi administratora ustanove, nositelja kolegija, izvođača kolegija i online asistenta.

Mogućnost izvoza ocjena iz sustava Merlin u ISVU imaju nositelj kolegija i izvođač kolegija.

Na web stranicama Centra za e-učenje dostupne su informacije o postupku stjecanja statusa institucijskog korisnika na sustavu Merlin .


Uređivanje prava vezanih uz poveznicu Merlin-ISVU

Slika: Uređivanje prava vezanih uz poveznicu Merlin-ISVU


Note
titleNAPOMENA

U e-kolegiju u bloku Administracija Administracija e-kolegijaKorisnici Ovlasti, ili odabirom istoimene poveznice iz izbornika za administraciju e-kolegija, nositelj kolegija može urediti prava izvođaču kolegija i online asistentu vezana uz poveznicu sustava Merlin i ISVU (Upis studenata iz ISVU-a, Pregled ocjena u ISVU-u, Unos ocjena u ISVU).


Prethodna stranica

Sljedeća stranica