Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kod ove vrsta pitanja student postavlja objekte (sliku ili tekst) na pozadinsku sliku, sukladno zadanim uputama u pitanju. Točnim odgovorom smatra se postavljanje objekta na unaprijed određeno mjesto za taj objekt od strane nastavnika.

Prilikom izrade pitanja potrebno je u polje Naziv pitanja upisati naziv (vidljiv samo nastavnicima), a u polje Tekst pitanja upisati sadržaj pitanja (vidljiv studentima u testu).

U bloku Pregled postavlja se pozadinska slika na koju će studenti postavljati objekte. Pozadinsku sliku dodaje nastavnik na sustav odabirom dugmeta Odaberi datoteku te odabirom potrebne datoteke iz e-kolegija ili s računala.

Postavke objekata koji će se postavljati na sliku određuju se u bloku Objekti koji se mogu prenijeti. Nakon odabira vrste objekta (slika ili tekst) odabire se i skupina kojoj taj objekt pripada.

Odgovori se grupiraju u skupine, pa tako skupina A označava sve odgovore koji će biti ponuđeni u bijeloj boji, skupina B za odgovore u sivoj boji itd.

Ako je mogućnost Neograničeno isključena sustav nudi samo po jedan primjerak svakoga objekta koji se može postaviti na pozadinsku sliku. Ako se postavi na neograničeno, student može isti objekt upotrijebiti više puta. Redoslijed ponuđenih objekata moguće je izmiješati.


Postavljanje objekataImage Modified

Slika: Postavljanje objekata


Određivanje mjesta na koje studenti trebaju postaviti objekte omogućeno je u bloku Zone za postavljanje.

Nastavnik redoslijedom kojim su prikazani u popisu postavlja objekte na sliku i na taj način sustavu daje informacije o ispravnim kombinacijama. Pri tome sustav zapisuje i koordinate svakoga postavljenog objekta.


Postavljanje zona objektimaImage Modified

Slika: Postavljanje zona objektima


Primjer pitanja Prenesi i postavi slikuImage Modified

Slika: Primjer pitanja Prenesi i postavi sliku


U bloku Kombinirana povratna informacija omogućeno je upisivanje povratne informacije studentima nakon što upišu odgovor koji je točan, djelomično točan ili netočan.

Blok Postavke za višestruke pokušaje rješavanja omogućava dodjeljivanje kaznenih bodova za svaki netočan odgovor. Za svaki ponovni pokušaj rješavanja, broj bodova će se umanjiti za određeni postotak.

Na primjer, ako pitanje nosi tri boda, a kazneni bodovi postavljeni su na 33%, student će dobiti 3 boda ako riješi točno prilikom prvoga rješavanja, dva boda ako riješi prilikom drugoga rješavanja i jedan bod ako riješi prilikom trećega rješavanja.

Ova mogućnost dostupna je samo kod adaptivnog testa.


Prethodna stranica

Sljedeća stranica