Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Student upisuje riječ ili izraz u polje za odgovor koji se kasnije uspoređuje s odgovorom (ili s više njih) koji je upisao nastavnik.

U polje Naziv pitanja upisuje se naziv koji će biti vidljiv samo nastavnicima, a u polje Tekst pitanja upisuje se pitanje koje će korisnici vidjeti.

Ovisno o vrsti zadatka može postojati razlika između velikih i malih slova.


Postavke pitanja Kratki odgovor

Slika: Postavke pitanja Kratki odgovor


Za sve ponuđene odgovore treba upisati postotak ocjene koju odgovor nosi, a moguće je upisati i povratnu informaciju studentu za svaki odgovor.

Nastavnik može predvidjeti više odgovora na pojedino pitanje koje će bodovati određenim postotkom ukupne ocjene ovisno o tome koliko je točan odgovor koji se priznaje.

U primjeru točan odgovor nosi 100%, a odgovor koji je samo djelomično ispravan 70% ocjene.


Note
iconfalse

Vrsta pitanja Kratki odgovor - animacija (inačica 3.1)


Prethodna stranica

Sljedeća stranica