Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osim ove dvije glavne grupe servisa postoje još i upravljački servisi koji je ustvari katalog svih servisa, te nadzorni servis koji pruža grafičko sučelje za praćenje rada i opterećenja pojedinih komponenata sustava.

Arhitektura BeeGFS-aImage Modified

Podržane platforme

...