Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Danas se Isabella sastoji od 104 računalna čvora 135 računalnih čvorova koji ukupno sadržavaju 2496 3100 procesorskih jezgri i 12 grafičkih procesora kao zajednički resurs svih znanstvenika u Hrvatskoj omogućava korištenje značajnih računalnih resursa pri zahtjevnim obradama podataka u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata.

...

...