Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • 5 korisničkih zahtjeva je riješeno
  • 2 korisnički zahtjev je odbijen korisnička zahtjeva su odbijena

Na dan 04.11.2022. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 406 neriješenih zahtjeva.

...