Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Vrijeme: 5. studenoga 2021., 13:00-14:00

Prisutni:

 1. Zoran Bekić,
 2. Marko Tadić,
 3. Teo Matković,
 4. Koraljka Kuzman Šlogar,
 5. Lovorka Barać Lauc,
 6. Gordan Jelinić,
 7. Leandra Vranješ Markić,
 8. Goran Sedmak,
 9. Jadranka Stojanovski,
 10. Diana Šimić,
 11. Kristina Romić,
 12. Sven Maričić,
 13. Bojan Macan

Ispričani:

 1. Anamarija Musa

...