Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

1.Korisnik podnosi zahtjev za izmjenama u ISVU dopisom, e-mailom ili u razgovoru (na sastanku ili telefonski).
2.CP ISVU u roku od jednog radnog dana od dana zaprimanja zahtjevu dodjeljuje oznaku, te korisnika izvještava e-mailom o oznaci zahtjeva i terminu do kojeg će zahtjev biti analiziran.
3.CP ISVU jednom mjesečno (tijekom prva tri radna dana u mjesecu, s iznimkom kolovoza kada se ovaj korak ne provodi):
 • analizira sve novo pristigle i odgođene zahtjeve te im dodjeljuje status, tip i procjenjuje složenost;
 • nakon toga, za sve zahtjeve u statusu "prihvaćen za rješavanje" određuje (ili revidira postojeći) planirani rok rješavanja, koji može biti:
  • "do kraja mjeseca" (npr. "do 31.5.2017.")
  • "do kraja kvartala" (npr. "do 30.6.2017.")
  • "do kraja idućeg kvartala" (npr. "do 30.9.2017.")
  • "rješavati će se u okviru razvojnog projekta ISVU do kraja xxxx. godine".
CP ISVU može, ukoliko procijeni da se radi o kritičnom zahtjevu, analizu zahtjeva i rješavanje zahtjeva provesti i prije prethodno navedenih rokova.
4.

Nakon provedene analize i određivanja planiranih rokova rješavanja CP ISVU na stranici Korisnički zahtjevi objavljuje novi pregled korisničkih zahtjeva, koji sadrži:

 • sažetak novosti za proteklo razdoblje (mjesec)
 • kompletan popis svih nezatvorenih zahtjeva, s navođenjem statusa i planiranog roka rješavanja (ako je određen)
 • popis zahtjeva koji su zatvoreni tijekom proteklog razdoblja

...