Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


Slika 1. Opis boravka odlaznog studenta na partnerskoj ustanovi

 


Boravak se, u pravilu, veže za semestre. Tada se u polje Izvan semestra upisuje 'Ne'. Boravak se može protezati kroz više semestara. Za svaki semestar upisuje se datum početka i datum kraja boravka. Za programe koji se odvijaju izvan semestara (npr. ljetne škole) u polje Izvan semestra upisuje se 'Da'.


Slika 2. Opis semestra boravka

 


Za svaki od navedenih semestara evidentiraju se partnerske institucije na kojima su se odvijale aktivnosti. Naime, boraveći na jednoj partnerskoj instituciji, student može ostvarivati aktivnosti na njoj, ali i na nekim drugim institucijama. Primjerice, student boraveći na Sveučilištu Comenius u Bratislavi može slušati predmete i na nekoj drugoj instituciji. Sa svakom od institucija se posebno sklapa Ugovor o učenju, uz koji će se opisati predmeti koje je tamo slušala.


Slika 3.
Definiranje partnerske institucije na kojoj se slušaju predmeti

 


Na slici 3., u okviru  Ugovori o učenju, navedena je partnerska institucija te su za nju upisani predmeti.

...


Slika 4. Upisivanje predmeta sa partnerske institucije

...


Uz predmet se upisuje:

 • Status predmeta – izvorno upisan/Obrisan/Dodan
 • Izvannastavna aktivnost – Da/Ne

...

 • Element strukture studija – upisuje se studij/smjer/profil, ...
  Ovo je polje uvedeno zbog dvopredmetnih studija gdje se za predmet treba reći uz koji dio od dvopredmetnog studija će se predmet vezati.
  Također, predmet se može pridružiti smjeru/modulu/profilu koji će student tek upisati.
 • Ostala polja se popunjavaju, na temelju ranije unesenih vrijednosti.

...


Note
Ukoliko  postoji upisni list za odgovarajuću akademsku godinu u prozoru Upis godine na visokom učilištu, tada se predmet automatski dodaje na upisni list u odgovarajući semestar – pri tome se korisniku dojavljuje poruka.

Image RemovedImage Added
Slika 5. Poruka o automatskom upisu predmeta na upisni list

 


Note
U upisnom listu mogu se vidjeti predmeti koji su automatski dodani. Predmeti su dodani u odgovarajući semestar. Uz predmet se može vidjeti kojem visokom učilištu pripada.

...


Slika 6. Predmeti uneseni kroz ugovor o učenju

 


Na isti način upisuju se predmeti s drugih partnerskih institucija na kojima studenti slušaju predmete.

...


Slika 7. Primjer izgleda podataka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za studenta koji je "Dolazni"

...


 Horizontalna mobilnost

Prilikom evidencije boravka studenta, moguće je postaviti radili se o horizontalnoj mobilnosti (polje Horizontalna mobilnost Da/Ne). Kako se radi o mobilnosti unutar sveučilišta, kao partnersku instituciju moguće je navesti samo sastavnice sveučilišta.

...