Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Broj osoba u organizaciji - Ovdje se evidentira ukupan broj osoba u organizacijskom odboru. Ukoliko podatak nije poznat evidentira se broj osoba u organizaciji koji dolaze s visokog učilišta. U broj ne ulaze recenzenti i voditelji sekcija.

Broj sudionika -  Ovdje se evidentira broj sudionika.

...