Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Odabirom naziva visokog učilišta prikazuje se obavijest vidljiva na slici 2.


Image RemovedImage Added

Slika 2. Obavijest o odabranom visokom učilištu uz opciju za promjenu istog


Odabirom opcije Promijeni Početna stranica, otvara se novi ekran u kojem je iz padajuće liste moguće odabrati željeno visoko učilište (prikazano na slici 3.) 

Image RemovedImage Added

Slika 3. Odabir visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad

Do istog ekrana moguće je doći odabirom opcije Postavke aplikacije koja se pojavljuje u sklopu korisničkih opcija klikom na ime i prezime prijavljene osobe.

Image Removed

Slika 4. Opcija Postavke aplikacije