Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

U četvrtak 15. travnja 2021. održan je AAI@EduHr webinar pod nazivom "Višestupanjska autentikacija (MFA) u sustavu AAI@EduHr" . Webinaru je

...

prisustvovalo 70

...

polaznika.

Slijede poveznice na snimku i prezentaciju:

Snimka webinara (Adobe connect)

Snimka webinara (YouTube)

Prezentacija (PDF, 663KB)