Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Za implementaciju AAI@EduHr Single Sign-On (SSO) mehanizma s LimeSurvey alatom trebate koristiti simpleSAMLphp konfiguriran kao Service Provider. Upute za implementaciju AAI@EduHr Single Sign-On mehanizma u PHP aplikacijama dostupne su na web stranici kako implementirati autentikaciju putem sustava AAI@EduHr u PHP aplikacijama.

Nakon toga podesite SSO autentikaciju za LimeSurvey na sljedeći način:

...

3. U datoteci config-saml.php umjesto srce.hr upišite LDAP domenu, odnosno vrijednost hrEduPersonHomeOrg atributa vaše ustanove:

...