Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Centar za e-učenje(link is external) je razvio programsko rješenje za prijavu putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr na sustav Adobe Acrobat Connect Pro.
Uz to, Centar za e-učenje je razvio i vlastiti blok za sustav Moodle koji omogućuje povezivanje sustava Moodle i sustava Adobe Acrobat Connect Pro.
Svi zainteresirani za navedena rješenja mogu se javiti Centru za e-učenje na e-mail adresu ceu@srce.hr(link sends e-mail).