Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ove upute služe za informiranje i pomoć uredništvima časopisa koji žele izrađivati i objavljivati radove na Hrčku u XML formatu. 

Info
iconfalse

Journal Article Tag Set

Journal Article Tag Set je skup elemenata i atributa koji se koristi za opis znanstvene literature u XML formatu, a za potrebe objavljivanja u digitalnom obliku. Standard se razvio iz National Library of Medicine (NLM DTD) standarda za opis znanstvenih open access časopisa, kojeg je prihvatila i koristi za objavljivanje baza PubMed Central. JATS je razvila NISO (National Information Standards Organization) organizacija, a odobrio ga je institut American National Standards Institute (ANSI) 2015. godine (Z39.96-2015).

Za objavu na Hrčku koristi se Journal Publishing Tag Library v1.1 set elemenata. Sve informacije o shemi mogu se pronaći na službenim web stranicama.

Jats-logo.jpgImage Removed

Info
iconfalse

Hrčak i XML

Objavljivanje članaka u XML formatu nova dodatna je mogućnost objavljivanja radova na Hrčku, uz dosadašnje ručno upisivanje podataka te objavu PDF-a. Izrada članaka u XML formatu nije obavezna.


Što je XML?

XML (eXtensible Markup Language) je format za označavanje, opisivanje i razmjenu podataka. To je proširiv i otvoren format koji je razumljiv računalnim programima, no dovoljno je intuitivan da bude razumljiv i ljudima.

XML se sastoji od oznaka (tag) i sadržaja tih oznaka. Oznaka se sastoji od elemenata i atributa.

 • <element> počinje i završava istom oznakom </element>
 • @atribut dodatno upotpunjava značenje elementa: <element type=”testni”>
 • Prazan <element/> se može označiti kosom crtom
 • Svaki otvoren element mora se zatvoriti.

Imena oznaka nisu unaprijed definirana te mogu biti proizvoljna - osim ako ne postoji deklaracija na početku XML zapisa.
Detaljnim opisivanjem članaka u XML formatu članak postaje malena, hijerarhijski strukturirana, tekstualna baza podataka.


Zašto pisati i objavljivati u XML-u?

Izradom članaka u XML formatu te uploadom istih na Hrčak postiže se sljedeće:

 • kreira se novi broj časopisa sa svim podacima o broju koji se inače unose ručno
 • kreiraju se svi članci tog broja sa svim podacima o člancima koji se inače unose ručno

Administrator nakon uploada XML dokumenata mora pregledati jesu li svi podaci ispravno upisani te objaviti broj.

Rezultati objavljivanja u XML formatu:

 • sofisticiranije pregledavanje i pretraživanje
 • rudarenje sadržaja (content mining)
 • interaktivniji sadržaj na sučelju
 • brži dolazak do željenih članaka
 • pretvorba XML formata u druge formate (HTML, ePUB, PDF)
 • mogućnost čitanja članaka izravno sa sučelja bez preuzimanja dokumenta
 • lakša razmjena podataka.Preporuke smjernica za Upute za autore

Neovisno o načinu izrade JATS XML-a, uredništvu se preporuča u Upute za autore integrirati smjernice za oblikovanje rada prilikom pisanja kako bi se kasnije iz postojećeg teksta što lakše kreirao XML.

U Upute za autore preporučujemo dodati:

 • Osim u PDF-u, autor tekst uredništvu mora dostaviti u .docx formatu (Microsoft Word), pri čemu tekst mora biti napisan u jednom stupcu (bez obzira na konačni izgled PDF-a).
 • Slike (fotografije, grafove, figure...) autori moraju dostavljati zasebno u što boljoj kvaliteti i što višoj rezoluciji (.tif, .png). Autor ne mora ubacivati sliku u tekst, nego je dovoljno naznačiti mjesto gdje će se slika nalaziti (navesti naziv slike).
 • Svaka slika i tablica u tekstu mora imati svoj generički naziv (Tablica 1., Slika 1.), uz svoj vlastiti naziv. Generički naziv treba sadržavati redni broj zapisan arapskim znamenkama po redu pojavljivanja u tekstu.
 • Naziv slike i opis se smatraju sastavnim dijelom teksta, a ne slike, stoga se navode u tekstu, a ne na slici.
 • Poželjno je da se tablice ne dostavljaju kao slike, nego se integriraju u tekst. Preporuča se oblikovati tablice što je jednostavnije moguće.
 • Kontakt-autora (corresponding author) je poželjno zasebno izdvojiti i istaknuti.
 • Ako je rad financiran u projektu, podatke o projektu je potrebno zasebno izdvojiti i istaknuti.
 • U Uputama za autore je poželjno precizno definirati način citiranja literature (npr: Prezime, Ime. (Godina). Naslov članka. Naslov časopisa Volumen, Broj, Početna-Završna stranica. URL.)
  Info
  iconfalse

  Journal Article Tag Set

  Kako bi se nedvojbeno znalo koji elementi se koriste za izradu XML dokumenta, potrebno je koristiti standardizirani skup elemenata. Za izradu članaka u časopisu koristi se Journal Article Tag Set (JATS).

  Journal Article Tag Set je skup elemenata i atributa koji se koristi za opis znanstvene literature u XML formatu, a za potrebe objavljivanja u digitalnom obliku. Standard se razvio iz National Library of Medicine (NLM DTD) standarda za opis znanstvenih open access časopisa, kojeg je prihvatila i koristi za objavljivanje baza PubMed Central. JATS je razvila NISO (National Information Standards Organization) organizacija, a odobrio ga je institut American National Standards Institute (ANSI) 2015. godine (Z39.96-2015).

  Za objavu na Hrčku koristi se Journal Publishing Tag Library v1.1 set elemenata. Sve informacije o shemi mogu se pronaći na službenim web stranicama.


  Jats-logo.jpgImage Added


  Sadržaj:

  Children Display