Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


Ukoliko nam je poznata MAC adresa klijenta (korisnikova računala) potrebno je dodati slijedeće retke:

Code Block
DEFAULT User-Name =~ "^([^@]+)@([^@]+)", Calling-Station-Id ==

...

 "<mac_addressa>"

...


    User-Name := "Blacklist[%{1}::%{2}]"

gdje se umjesto <mac_addressa> upisuje MAC adresa klijenta s kojeg dolaze upiti kako to prikazuje FreeRADIUS.

Primjerice:

Code Block
DEFAULT User-Name =~ "^([^@]+)@([^@]+)", Calling-Station-Id ==

...

 "000a.6cdf.a456"

...


    User-Name := "Blacklist[%{1}::%{2}]"

U gornjem primjeru svi zahtjevi za autentikaciju koji dolaze od klijenta (prijenosnog računala) s MAC adresom 000a.6cdf.a456 biti će onemogućeni.

...

Ukoliko nam je poznata korisnička oznaka kojom se korisnik predstavlja potrebno je dodati slijedeće retke:

Code Block
DEFAULT User-Name =~ "^([^@]+)@([^@]+)", User-Name == "

...

pero@brzi.hr"

...


    User-Name := "Blacklist[%{1}::%{2}]"

U gornjem primjeru svi zahtjevi za autentikaciju koji dolaze od korisnika koji se predstavlja s korisničkom oznakom pero@brzi.hr biti će onemogućeni.

...

Uvjete je moguće kombinirati sukladno potrebama. Ukoliko želimo korisnika tada za svakog od njih treba ponoviti odgovarajuću direktivu:

Primjerice:

Code Block
DEFAULT User-Name =~ "^([^@]+)@([^@]+)", User-Name == "

...

pero@brzi.hr"

...


    User-Name := "Blacklist[%{1}::%{2}]"

...


DEFAULT User-Name =~ "^([^@]+)@([^@]+)", User-Name == "

...

jura@spori.at"

...


    User-Name := "Blacklist[%{1}::%{2}]"

...


DEFAULT User-Name =~ "^([^@]+)@([^@]+)", Calling-Station-Id ==

...

 "000a.6cdf.a450"

...


    User-Name := "Blacklist[%{1}::%{2}]"

...


DEFAULT User-Name =~ "^([^@]+)@([^@]+)", User-Name == "^[^@]+

...

@losi.hr"

...


    User-Name := "Blacklist[%{1}::%{2}]"

onemogućuje pristup korisnicima s korisničkim oznakama pero@brzi.hr, jura@spori.at, korisniku koji pristupa s MAC adrese 000a.6cdf.a450 te svim korisnicima iz domene losi.hr.

Na kraju spomenimo kako je potrebno uzeti u obzir da različiti klijenti mogu zapisivati pojedine vrijednosti u različitim formatima. Stvarni format najlakše je iščitati iz logova FreeRADIUSa. Više o dozvoljenim paramterima i atributima, te njihovim vrijednostima možete saznati na sljedećim adresama:

FreeRADIUS Run-time variables

...

FreeRADIUS Adding, Removing, Modifying Attributes for further processing

...

FreeRADIUS Operators(link is external)