Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kako bi se omogućila autentikacija korisnika iz tekstualne datoteke, te uz prepostavku da su instalirane zadnje verzije paketa vezane uz AAI FreeRADIUS programsku podršku potrebno je učiniti slijedeće:

...

1. Odkomentirati u aai(odnosno aai.confkod Debian Lenny distribucije) datoteci (sites-available/aai) naredbe files i pap(dodati u Debian Squeeze distribuciji) u dijelu authorize, te u dijelu authenticate blok

...

Code Block
Auth-Type PAP

...

 {
    pap
} 

2. Promjeniti konfiguracijsku datoteku za modul files (module/files) da bi izgledala kao u nastavku

...

Code Block
files {

...


# The default key attribute to use for matches. The content

...


# of this attribute is used to match the "name" of the

...


# entry.

...


   key = "%{User-Name}"

...


   usersfile = ${confdir}/users

...


   # acctusersfile = ${confdir}/acct_users

...


   # preproxy_usersfile = ${confdir}/preproxy_users

...


   # If you want to use the old Cistron 'users'

...

 file
   # with FreeRADIUS, you should change the next

...

 line
   # to 'compat = cistron'. You can the copy your 'users'

...


   # file from Cistron.
   compat = no
}


3. Dodati korisnike u datoteku users na slijedeći način (sve ostale redke zakomentirati):

Code Block
'korisnicka_oznaka' Cleartext-Password := "password"

pri čemu je parametar korisnicka_oznaka potrebno zamijeniti s <uid>@internal.<realm>, kao na primjer pero@internal.srce.hr, dok se parametar password zamjenjuje lozinkom koja se dodjeljuje korisniku. Između dva zapisa potrebno je ostaviti prazan red.

Nakon obavljenih gornjih akcija potrebno je restartati FreeRADIUS programsku podršku. Više o samom procesu autentikacije korisnika putem tekstualne datoteke moguće je pronaći na web sjedištu http://sistemac.srce.hr(link is external), odnosno više o dozvoljenim paramterima i atributima, te njihovim vrijednostima možete saznati na:

FreeRADIUS Run-time variables

...

FreeRADIUS Adding, Removing, Modifying Attributes for further processing

...

FreeRADIUS Operators

...