Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ako vaša ustanova zadovoljava uvjete definirane Pravilnikom, popunite Zahtjev za stjecanje statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr, ovjerite ga službenim žigom i potpisom čelnika ustanove te ga pošaljite poštom na adresu navedenu na obrascu.

...