Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Svaka ustanova koja zadovoljava uvjete definirane  Pravilnikom o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr (PDF, 614 KB)  može postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr. Matične ustanove imaju mogućnost dodjeljivati svojim korisnicima elektroničke identitete u sustavu AAI@EduHr.

...