Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Javna dokumentacija usluga Srca Srca (https://wiki.srce.hr/).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice nisu u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

...