Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Za preuzimanje svake ISVU aplikacije možete izabrati dvije opcije. Prva je aplikacija koja se spaja na pravu bazu i radi s pravim podacima, dok je Proba verzija aplikacije koja se spaja na probnu bazu (radi se s testnim podacima) i služi za testiranje rada u sustavu.Note

Java produkcijsko okruženje

Podržane verzije Java produkcijskog okruženja 8 mogu se preuzeti sa ove stranice.

Za pokretanje aplikacija na računalu potrebno je instalirati Java produkcijsko okruženje 8 ili novije.
Info

Studiji i studenti

Studiji i studenti je aplikacija namijenjena radu studentske referade. Neke od funkcionalnosti su definiranje nastavnog plana i programa, upis studenta na visoko učilište, izdavanje potvrda i dr.


Studiji i studenti

Studiji i studenti Proba
Info

Ispiti

Ispiti je aplikacija namijenjena radu sa ispitnim rokovima. Neke od funkcionalnosti su prijava i odjava ispita iz predmeta, rasporedi za pismeni i usmeni ispit, evidencija rezultata ispita i dr.


Ispiti

Ispiti Proba

Info

Admin Koordinator

ISVU Koordinator je aplikacija namijenjena koordinatorima. Osnovna funkcinalnost je opisivanje printservera, studomata i sl.Admin Koordinator

Admin Koordinator Proba
Info

Poslijediplomski studiji

Poslijediplomski studiji je aplikacija namijenjena radu studentske referade za poslijediplomske studije. Trenutno je u modulu moguće evidentirati nastavne programe poslijediplomskih studija, studente i njihove izvršene obaveze na studijima koje se ne odnose na ispite (npr. objava radova, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i sl.).


Poslijediplomski studiji

Poslijediplomski studiji Proba
Info

Kadrovi

Modul Kadrovi služi za evidenciju djelatnika i ustrojstvenih jedinica na visokom učilištu.
Kadrovi

Kadrovi Proba
Info

Print Server

Print server je ISVU servis koji omogućuje ispis potvrda sa Studomata instaliranog na visokom učilištu. Važno je naglasiti da je na jednoj ustanovi potrebno instalirati samo jedan Print server koji će posluživati sve Studomate pridjeljene toj ustanovi.Print Server

Adobe Acrobat Reader 11  (veličina datoteke ~ 135MB)


Za pokretanje servisa Print Server na računalu koji će opsluživati Studomate potrebno je učiniti sljedeće:

  1. Instalirati Java produkcijsko okruženje 8 (Podržane verzije Java produkcijskog okruženja 8 mogu se preuzeti sa ove stranice.)
  2. Instalirati Adobe Acrobat Reader 11
  3. Instalirati Print server

Napomena: Print server nije potrebno instalirati za printanje potvrda iz ISVU Samostojećih modula (Studiji i studenti, Ispiti...)