Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

https://jupyter.cro-ngi.hr

RStudio Server omogućuje pristup virtualnom poslužitelju pomoću web preglednika s bilo kojeg uređaja. 

RStudio

Nakon prijave na JupyterLab U okviru JupyterLab servisa moguće je koristiti sučelje platforme RStudio Server - integralnu platformu za razvoj (engl. Integrated Development Environment, IDE) pripremljenu upravo za sustav R.

Nakon prijave u JupyterLab servise odaberite File → New Launcher, te RStudio.


U novom prozoru otvorit će vam se sučelje platforme RStudio Server.:

Detaljnije upute za rad s platformom RStudio Server možete pronaći na stranicama: https://docs.rstudio.com/.