Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

U ovom dijelu Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS) su dostupne sljedeće službene evidencije Ministarstva znanosti i obrazovanja RH:

Uvid u podatke je javni (osim podataka o znanstvenicima), dok je pregled i rad s podacima moguć autoriziranim korisnicima

...

.