Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Službene evidencije MZO - Objedinjeni Upisnik ustanova (znanstvenih i visokih učilišta), Upisnik znanstvenika te Evidencija znanstvenih područja, polja i grana
  • CriRIS  Administracija  - Podaci i procesi koji se odnose na administraciju temeljnih podataka sustava
  • Osobe - Podaci o svim osobama evidentiranima u sustavu
  • Ustanove - Podaci o svim ustanovama evidentiranima u sustavu
  • Projekti - Podaci o svim projektima i programima financiranja evidentiranim u sustavu
  • Oprema - Podaci o opremi i uslugama evidentiranim u sustavu