Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ustanove API - Podaci iz Upisnika znanstvenih ustanova, Upisnika visokih učilišta te Evidencije znanstvenih područja, polja i grana (sve javno dostupno)
 • Znanstvenici API - Podaci iz Upisnika znanstvenika (dostupno samo uz autorizirani pristup uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta)
 • Projekti API (uskoro) - Podaci o projektima upisanima u CroRIS (javno dostupno)
 • Oprema API - Podaci o projektima upisanima opremi upisanoj u CroRIS (javno dostupno)
 • Publikacije API (uskoro) - Podaci o publikacijama upisanima u CroRIS (javno dostupno)
 • Skupovi API (uskoro) - Podaci o znanstvenim događanjima i skupovima (javno dostupno)
 • Proizvodi i patenti API (uskoro) - Podaci o proizvodima vezanim uz istraživački rad i registriranim patentima (javno dostupno)
 • Usluge API (uskoro) - Podaci o dostupnim uslugama (javno dostupno)
 • ...